Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den geest, de eenige maal, dat vrij dit van Hem -den opgeteekend, toen eens de aankondiging van het Konmgnjk der Hemelen in zijnen naam door en

onde. de «et den 1,lijkbaren zegen des

hemels wa, bekroond, en hoe is geheel zijj zie, Cr

Ik P l iegJnS ZijnCn G°d V°°r' alsHÜ zegt:

f/ank u, Vader.' Heer des hemels en der aarde dat gy deze dingen voor de wijzen en verstandige n

la 7eUT J T helt 26 dm kinde^ens geopenw (Ja r*,. aldu. „ het „„ ^

kZZTA v,cae dM'

s-eene ,1 ! ' Seene «nspannigen te afmattend,

fntmoe°r r"86" 16 8r°0t' gCene 'e'eurs'e'hngen té ontmeed,gend, geene hinderpalen te onoverkomelijk

o 1°T' ,a" Je" »-rge„ ,„t de„

avoml mtej00J dm armm ^

digen, om te genezen de gebrokenen van harte om den gemy.nm „rM ■

bo ,"n, „„ ie„uindm h„ 9ai}h ^ l 2Z

"" " ""d"' '» vrijheid, om „ „rh,„di,m ha jaar ra„ d„ „,m „elbeh ? /*

BIS" Hij ni'et, h Z,Z "L?

s r- --te

(1) Luc. X: 21.

(S) luc. VI: 18, 19.

Sluiten