Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lelijke Kerk /.onder Christus opstanding eeu raadsel is. Ook de wijze, waarop de Schrijver de Evangelische verhalen met elkander in overeenstemming tracht te brengen, is, nevens andere dergelijke proeven, der aandacht allezins waardig.

IS I1ET EENE MISDAAD VAN DE DORDSCHE KERKEORDENING AF TE WIJKEN?

Deze vraag is door de Synode der Hervormde Kerk sints 1816 met der daad beantwoord. Zij heeft getoond, er cene misdaad in te zien, dat men, bij geheel veranderde omstandigheden van Land en Kerk, •le nu ten minste ongeschikte bepalingen van vorige eeuwen (die toen niet eens in uiloefening zijn gekomen!), zou willen uitvoeren. Maar dit daadzakelijk antwoord heeft eenige bekrompene geesten geërgerd. Die hebben zich een' aanhang gemaakt. Met dien aanhang hebben zy zich, in den naam der Dordsche Synode, van de Hervormden afgescheiden. Hoe zou nu hunne geschiedenis de vraag beantwoorden? Hoe varen zij by de Dordsche verordeningen? Hebben zij ze ingevoerd? Kunnen zij ze invoeren? Wat getuigen zij zelve?

Men zie hier cene nieuwe bijdrage lot de beantwoording dezer vragen.

Sluiten