is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-10-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich verbond, van het verderf bevrijdde, tot God wederbragt; toen Hij aan den avond vóór zijn dood danken kon: ik hel hun de heerlijkheid gegeven, o Vader! die Gij mij gegeven hebt (7); ja zelfs toen Hij ging sterven, om ook door zijn dood aan de wereld, die in den dood lag, hel leven weder te geven, dat leven, 't welk ook in zijn sterven heerlijk was te aanschouwen, vol van genade en waarheid (8).

Ziet, dat is de zaligheid, die den Christen door Gods genade bereid is. Dat is het zalige leven, wat den hemel eerst tot een hemel maakt, maar ook op aarde reeds den hemel in het hart kan geven. Dat is het eeuwige leven, door 't welk God den Christen hier aanvankelijk; maar da&r, door volkomene verlossing van dwaling, zonde en smart, volkomen zalig wil maken.

Zal nu de Christen echter zeker zijn, dat hij de zaligheid, die in het eeuwige leven is, ook na den dood zal beërven, dan is het niet genoeg, dat hij dat leven kent, — hij moet het eeuwige leven ook hellen reeds aan deze zijde des grafs. Want heeft hij het niet reeds hier aanvankelijk, hoe zal hij er dan terstond na den dood zalig in kunnen zijn?

En hij kan het hier reeds hellen. Naar Gods beeld geschapen, heeft hij aanleg ontvangen om aan God gelijk, om den beelde van Gods Zoon gelijkvormig te worden (9). Hy is met verstand, gevoel, rede en wil begaafd, om het kwade van het goede te onderscheiden, en het goede boven het kwade te

(7) Joh. XVII: 22. (8) Joh. 1: 14.

(9) Iland. XVII: 28. Jac. III: 9. 8 Petr. I: 4. Rom. VIII: 29.