Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN. ANTWOORDEN.

Beroep: Timmerman

dan in den winter, zoodat gerust gezegd mag worden, dat het seizoen zijn invloed op het bedrijf laat gelden. Anderdeels is het seizoen minder hinderlijk voor de bedrijfsbeoefenaren, voor wat althans betreft, de arbeid van degenen, welke verricht wordt in besloten ruimten. (Werkplaatsen, timmerfabrieken).

Die arbeid behoeft vanwege het seizoen niet te worden onderbroken, doch waar de te maken werkstukken veelal noodig zijn voor het werken in de openlucht, en er als regel geen voorraad werk wordt gemaakt, laat het seizoen, al is het dan ook in mindere mate, in dit laatste geval zich mede gelden.

In het eerste geval moet worden verzuimd, omreden vanwege het seizoen niet gewerkt kan worden, strenge vorst, regen enz.

In het 2e geval wegens niet voldoende werk, de arbeid niet kan worden voortgezet.

Beroepsziekten :

10. Lichamelijke en geestelijke verande- 10. Hoewel van beroepsziekten niet kan ringen door den arbeid. worden gesproken, is het bekend, dat

bepaalde timmerlieden, bij het werken in teakhout, daarvan de nadeelige gevolgen ondervinden.

11. Zedelijke gevaren. n. Deze zijn er vele. Op de bouwwerken

vooral. Vaklieden en ongeschoolden werken voortdurend als 't ware met elkaar.

Bovendien zijn er de schaftlokalen. Rekent men nu, dat de opperlieden als regel uit de onderste lagen van de maatschappij worden gerecruteerd en

Sluiten