Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN.

ANTWOORDEN.

Beroep: Timmerman

deze het in hun gesprekken en anderszins niet zoo nauw nemen, dan kan men zich indenken, welke taal de leerjongen of jonggezel vaak te hooren krijgt.

Vloeken, onkuische taal, bespotting van het geloof zijn dan ook meermalen onderwerpen van gesprekken.

Neemt daarbij dat verschillende vaklieden, ook wel van dergelijke taal zijn gediend, en U hebt een beeld van de gevaren waaraan jeugdige personen bloot staan.

12. Gevarenklasse ongevallenverzekering. 12. Gewone klasse.

In Gelderland in de 35ste.

In Noord-Brabant in de 36ste. Zie

ongevallenwet.

In Limburg in de 41ste.

In alle overige plaatsen in de 32ste.

13. Veiligheidsmaatregelen. 13. Geregeld in de Veiligheidswet en Gem.

Bouwverordeningen.

Eischen, die het beroep stelt aan lichaam,

versland en ziel.

1. Eigenschappen, zonder welke de uit- 1. Krachtig lichaam, gezond verstand, oefening van het beroep niet mogelijk grootmoedige ziel, zijn noodig om het is. vak met pleizier te kunnen uitoefenen.

2. Gewenschte, doch niet absoluut ver- 2. Netheid, ordelijkheid. In bepaalde geeischte eigenschappen. vallen een zekere mate van geduld.

Gemeenschapsgevoel, vooral bij het werken in ploegen.

3. Eigenschappen, die iemand voor het 3. Slecht gezichtsvermogen, zenuwtoevalberoep ongeschikt maken. len, ruimtevrees.

4. Minder gewenschte, doch niet bepaald 4. Doofheid, driftigheid.

storende eigenschappen of gebreken.

Sluiten