Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN. ANTWOORDEN.

Beroep: Winkelbediende.

4. Welke werktuigen (ev. machines) worden gebruikt ?

5. Welk(e) product(en) wordt (worden)

gemaakt ?

Soort van den arbeid:

6. Hoofdarbeid, handenarbeid, gebruik van 6. Veelvuldig hoofdarbeid, echter naar gehet geheele lichaam of van enkele lang van de positie die de bediende deelen. bekleedt.

In de groote steden als Amsterdam en Rotterdam werken de bedienden in speciale Afdeelingen, in de Provincie daarentegen zijn de bedienden in diverse Afd. werkzaam. Ook treft men in de provincie veel bedienden aan, die het beroep van etaleur en verkooper uitoefenen, deze moeten steeds nieuwe ideeën weten te vinden voor etalage en reclame.

De oudere bedienden worden tevens geraadpleegd bij den inkoop van goederen, in groote magazijnen worden tegenwoordig personen aangesteld speciaal met den inkoop belast. In de provincie Omgeving • verrichten de bedienden veelal ook ad¬

ministratieve werkzaamheden.

7. Arbeid in gesloten ruimte, buiten-, dag- 7. Arbeid in winkels, overdag, en nachtarbeid.

8. Groepsarbeid of alleenwerkzaamheid. 8.

9. Seizoen- vrouwenarbeid. 9. In de groote steden treft men wel sei¬

zoenver koopers aan, hoewel hiervan bij de aanvaarding van de betrekking niet wordt gesproken, deze worden eenvoudig bij den aanvang van het seizoen aangenomen en bij het einde hiervan ontslagen.

Vrouwenarbeid voor de Afd. Mode en Kinderartikelen.

Sluiten