Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge daar met uw mond vol tanden ! 2e jagen u van het eene dorp naar het andere. Als ge ergens de jungle hebt afgehakt en uitgebrand en rijstvelden hebt aangelegd, laat ge u door Mohammedanen en Hindoes wijs maken dat uw akkers hun eigendom zijn en ge kunt optrommelen. Maar ik vraag u : waar kunt ge nog verder op aftrekken? Ze hebben u in een hoek gedreven ! Kijk eens naar die bergen, kunt ge daar over ? En in de theeplantages wilt ge niet gaan werken. Wat valt er dan te doen ? Er schiet maar één oplossing over : u onder onze bescherming stellen. Bouwt dadelijk een school en een kapel en zegt aan al, wie het hooren wil, dat ge christenen zijt. Het christendom wil u gelukkig maken hier op aarde zoo mogelijk, en later zeker in het andere leven. Ge weet toch zeker wel allemaal dat er een ander leven bestaat ? Wie dan gelukkig wil zijn, moet in dit leven den weg opgaan van het ware geloof. Niet bang zijn voor de bonga's (booze geesten). God is veel machtiger dan de bonga's. Wilt ge een bewijs daarvan ? Toen God hier op aarde als mensch leefde, heeft hij de duivelen uitgedreven. »

Onder de bescherming der missie.

Het spreekt vanzelf, de missionaris weet heel duidelijk dat hij eerst en vooral zielen moet redden; maar hij vergeet ook niet dat de Santal in de zichtbare kerk... een maag meebrengt. Een ziel uit de klauwen van den duivel redden is al geen amateurswerk, maar den heelen Santal uit de klauwen van zemindars en mahajans redden is nog een andere heksentoer.

De missie moet dus de bekeerlingen beschermen. Waarin dat bestaat ?

1°) Als de rijst rijp is, verdwijnt het grootste deel van den oogst in de schuren van den grondeigenaar. Hoe zal nu de missionaris den zemindar dwingen binnen de palen te blijven van het recht ? Met te preeken over de acht zaligheden of door te dreigen met een proces ?

2°) Wat de Santal aan rijst overhoudt, geraakt op eer het jaar om is. Waar zal hij nu van leven tot de volgende oogst rijp is P

IHS

Sluiten