is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 26, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer de vorm heelemaal is vernietigd verdwijnt h-t I. weerzin om rauwe groenten en vleesch te eten '

Fwa, Fwidi

■ *»«, I WIUI

hetzelfde fwidi beteekenen • li' " " 6t2elfde oekala boena er> zijn versleten. ' *" n0g ,n g°eden staat- of : zij

tie^-TtoTtrrjf- bT °V6r Pad dan is het wege,.

je fw.di stort het dak ,n, dan is de hut fwidi. Dat beteekent eeen,

aTde me ^ a'S '6Vend v°°^ellen of bezield

,x„er zr'd"die

welke de Ba kon eo °Vereenkomen ™ het denkbeeld,

öe Bak°ngo er over op na houden.

de zinnelijke ziel

De Heer van het Oor.

Mfoemoe koetoe is het beginsel van de zinnelijke waarneming Zijn naam is : de Heer van hot . waarneming,

in.i, . u Oor' want daarin heet hij te wonen

^ :z;: z,:—- -

ïï-"« - ni —-

aalt het. Als hij thuis is, laat hij ons hooren en zien- is hij afwezie

r b",vr -wmd«** N.ch« h.i zitsz

aarom slapen w„ heel dien tijd. Verlaat hij ons, zoo storten we in onmacht neer Bewusteloos vallen heet dan ook : « sterven door

te wekken' m°Site' ™n 'S ondervindt om iemand

weergekeerd. ^ ^ Z'in mf0em°e k°e'°e no* niet -

i IHS