Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dringen aldus door in het lichaam van een mensch om dien te dooden. Terwijl zij die misdaad voltrekken, blijft hun menschelijk lichaam liggen in de hut, en niemand kan vermoeden dat die of die rustige slaper een vervaarlijk behekser is, die zich met bloed verzadigt ».

De dood.

Wat gewordt er van dit lichaam, van die geestelijke en van die zinnelijke ziel na het afsterven van den mensch ? En eerst en vooral welke verklaring vonden de Bakongo voor den dood ?

Zijn oorzaak kan volgens hen drieërlei zijn.

a) Wanneer iemand omkomt in een ongeval of iemand sterft van ouderdom of heelemaal uitgeleefd, dan schrijven de Bakongo zijn overlijden toe aan Nzambi.

b) De eene mensch kan den anderen vermoorden, door hem vergift toe te dienen of doodelijk te verwonden.

c) Volgens ons sterven de meeste menschen aan eene of andere ziekte. De Bakongo wijten al die sterfgevallen aan kindoki. De fetisj-geesten kunnen ofwel uit eigen beweging iemand overvallen, ofwel omdat de nkisi door den fetisjeur werd opgehitst tegen hem als tegen een vijand, een dief, een behekser. Altijd slaan ze, overeenkomstig hun aard, met die of die kwaal. Deze ziekten zijn dan gewoonlijk alleen te genezen door den nganga, die den nkisi, welke de ziekte veroorzaakte, in zijn macht houdt. De ndoki kunnen, zooals we hooger aanhaalden, zich tot piezelige diertjes inkrimpen, in het hart van hun slachtoffer sluipen en zijn bloed opzuigen. Dan geraakt de zieke weldra den dood nabij, hij hoort niet meer, ziet niet meer en ligt buiten kennis. Zijn mfoemoe koetoe heeft hem verlaten en is naar heel ver vertrokken.

Het lijk.

De ndoki heeft den stervende uitgezogen, somoena, gelijk wij een ei opslorpen : zooals dan de schelp alleen maar verblijft, kiboela kisala, zoo blijft nog slechts het menschelijk omhulsel over, kigagala kisala, dat geen persoon meer is, maar een mvoembi — wat we toch niet kunnen vertalen door lijk. Volgens de Bakongo immers verlaat de ziel, moyo, het lichaam niet, zoolang er

IHS

Sluiten