Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft dan Mij, is Mijner niet waardig. Zonder doopsel kan ik Jezus niet toebehooren. »

Op het onverwachtst scheen deze standvastigheid van het meisje op het hart van den heidenschen vader diepen indruk te maken. Hij beloofde haar de zoo gegeerde toelating en josjhie keerde overgelukkig met hem huiswaarts.

Maar grootmoeder...

Maar thuis verzette zich de heele familieraad tegen een zooongehoorde belofte en vader gaf toe. Nu begon voor het meisje een zware beproeving. Alle bezoeken aan den missiepost werdenhaar streng ontzegd. Gedurig werd ze gegriefd met uitlatingen als deze : « Wat heb je aan zoo 'n vreemden God ? Wie aanbidt er nu den zoon van een timmerman, iemand die als een misdadiger aan het kruis stierf ? » Wanneer het meisje zich verscholen

IHS

Sluiten