Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekeken. Morgen zouden geen honderd Broeders portiers hem verjagen, heel het garnizoen van Portugeesche wapenknechten zou hem niet weerhouden, hij zou naast Pater Franciscus staan. Morgen... Dien nacht droomde hij mooie droomen.

Nog voor de kleine groene papegaaien den volgenden morgen kwetterend hun dagelijkschen oorlog hervatten met de brutale .blauwe kraaien, sloop de kleine bruine bengel de hut uit, onder de netten door, die daar uitgespannen te drogen hingen — want vader was een visscher — en liep hij zijn lange schaduw achterna langs Bassein's hooge wallen.

Drie, vier visscherssloepen, met de morgenbries in hun donkere -driehoekige zeilen, voeren de rustig deinende zee in, en boven op de wallen schreed met loome schreden een moegewandelde wachter voorbij. Anders niets dat roerde. De zware poorten met hun kruisende lijnen van blinkende nagelkoppen, de zware logge poorten waartegen in rumoerige oproerdagen rammeiende olifanten beukten, hingen nog gesloten met sleutel en grendels en ketens.

Toen opeens zag de kleine bruine knaap het zijpoortje opendraaien — het lage smalle zijpoortje, dat die spotgeesten van visschersjongens het « apendeurtje » noemden — en een Sahib naarbuiten treden en den strandweg opgaan. De Sahib ging de schaduw van den grooten banaanboom voorbij en voorbij den laatsten palm. Toen sloeg het hart van den Indischen jongen vlugger, veel vlugger en nog vlugger. Die vroege wandelaar was de hooge bezoeker, wien gisteren heel Bassein tegemoet trok.

Daar lachte zooveel innemende goedheid uit de oogen en den mond van Pater Franciscus, dat ineens alle angst uit het hart van het bruine kereltje verzonk. Dapper kwam hij in het midden van het zandpad staan salaams maken. Pater Franciscus groette vriendelijk tegen en "zei :

« Kijk 'ns, heb ik die sierlijke buigingen, welke geen hofmeester in Portugal nadoet, gister al niet bewonderd, toen een weinig schappelijke iandsknecht je te lijf wilde ? »

De jongen zijn oogen lachten al zoo gelukkig als zijn mond en zijn heele aangezicht.

« En hoe heet jij ? je loopt wel een eindje met me mee ? En

IHS

Sluiten