Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3). Het is voor u waarschijnlijk wel mogelijk op zijn minst één abonné te winnen.

4) Maandelijks ontvangen al onze missieposten in Ceylon, Britsch Indië en Kongo hun nummertje van Jezuïetenmissies GRATIS. Laat een Bruggenaar het abonnement betalen van een missionaris uit het Brugsche, een Centenaar voor een Centenaar ginder ver enz.., de eeregroet van onze abonné's uit Vlaanderen's steden en dorpen aan hun missionarissen !

Wat denkt u, zijn wij nu zoo veelvragend ? U begrijpt dat wij u allen iets bijzonders voorstellen, ieder naar zijn vermogen. Wat doet u : 1, 2, 3 of 4 ?

Stel niet uit morgen wat u heden doen kan.

Cod loone 't u. De Redactie.

BI) DE HELIOBLADZIJDEN.

NORTH POINT JUBILEERT.

103 In het Noorden schitteren de witte toppen van den Himalaja.

105 Darjeeling (van boven naar onder)

Het kruis in de hooge sneeuwbergen.

Twee jonge North Pointers.

De bogen op de binnenkoer.

Pottenbakkers op de markt.

121 Het College

Boven links De voorgevel van St. Joseph's.

Boven rechts Een hoek van de binnenkoer.

Onder links De gaanderij van de binnenkoer.

Onder rechts Het sportterrein.

122 De studenten

Jongens van welstellende Engelsche of Anglo-lndische families uit Calcutta en heel Indië. Een gezonde streek vinden ze hier. Darjeeling is het zomerverblijf voor de Europeanen van Calcutta.

131 De markt

In de open lucht barbiers en klanten, koopers en verkoopers van knollen en vruchten. Er ware een heel artikel te schrijven over de rassen, die hier samenkomen.

IHS

Sluiten