Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze aanroepingen, waarin Mboemba dan een eeretitel lijkt voor a! de geesten die den nkisi bewonen :

E mpongo mboemba !

E nsiboe adi mboemba !

Sala nki ya ? Gonda !

O machtige mboemba !

O vermaledijding van mboemba !

Wat gaat gij doen ? Dooden !

Mboemba wordt nog vermeltd

■ door de oude" heidenen, die, vooraleer iets te nutten, drie brokjes van hun eten naar verschillende richtingen werpen om de bakoeloe te vereeren en daarbij bidden :

E mboemba nsi, dia moe nsi,

nono idia moe zoeloe;

O mboemba van de aarde, eet gij onder den grond,

dat ik moge eten onder den hemel.

■ Bij het zweren « Dia mboemba nsi ». Onder het afleggen van den eed, vrijft de neger met zijn rechterhand wat aarde op zijn linkerarm.

■ In het gezegde « Mono mboemba loeango, idia imana », wat letterlijk te verlaten is door « Ik ben mboemba Loeango, ik eet en ik laat geen restjes », en zinspeelt op een, die den bruidschat opstrijkt, maar aan zijn bloedverwanten hun deel onthoudt.

■ Door den nganga, die na het verzorgen van een zieke de bestanddeelen van zijn nkisi in een zakje wegbergt en spreekt :

■ « Nde, foeta kinganga, ikangila mboemba, si ngyend'amo. Betaal mij nu mijn loon, ik bind mijn mboemba toe en ga weg. » Hier duidt mboemba alleen maar het zakje aan, waarin de nkisi en zijn bijbehoorigheden zitten.

Om 'duidelijker te begrijpen wat mboemba beteekent, is een vergelijkende studie noodig over den zin van dit woord bij de andere groepen van de Bakongo. Zeker behelst het de gedachte van iets geheimzinnigs.

IHS

Sluiten