Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAUSELIJKE MISSIE-INTENTIE VOOR NOVEMBER!

KOREA

De Koreanen kwamen voor het eerst met de christelijke leer in aanraking, toen hun land in 1592 door de Japanners ingenomen werd en zes jaar lang bezet bleef met een leger, dat voor het grootste deel uit christelijke soldaten was samengesteld. Pater de Cespedes, S. ]., die het ]apansche leger als aalmoezenier vergezelde, slaagde er in enkele bekeerlingen te winnen onder de krijgsgevangenen en een kolonie van pottenbakkers, die naar Japan werd overgebracht. (Zoo telt de Kerk onder de 205 eerste martelaren van Japan, die in 1867 werden zalig verklaard, zeven Koreanen.)

IHS

Sluiten