Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IEDER ABONNÉ

OP

JEZUÏETEN MISSIES

KOOPT EEN

PRO APOSTOL1S

Zoowel voor uw aalmoezen aan de missies

Indië, Kongo en Ceylon als voor het storten van uw abonnement is

ONZE POSTREKENING E. P. Herman Bauweraerts, Leuven 4113.12

Voor het binnenland

Steunabonnement 50 fr.

Gewoon abonnement 20 fr.

Losse nummers 2 fr. 50

Voor het buitenland In landen met verminderd posttarief. . 6 Belga's In andere landen 7 Belga's

S.I.F.A.C., Dapperheidspl., 18, Anderl.-Brussel Afg.-Beh. : O. Boute.

Sluiten