Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen leidde mijn paard door het water, de twee anderen droegen mij over. Als 'n mensch niet aan het paardrijden gewoon is, zijn rivieren een buitenkansje... om heelhuids thuis te komen.

Tongo is de kommandantur van Barway, het land dat Pater Lievens doorkruiste, waar hij door jong en oud als een bevrijder onthaald werd, waarover hij triomfantelijk schreef : « Wij onderrichten en wij doopen, het is morgen en het is avond gelijk ten tijde van de schepping ».

In 1902 deelden we in Tongo op een heel jaar slechts 400 communies uit. Nu genieten we den zoeten troost op Paaschdag alleen reeds meer dan 3.000 zielen te sterken. Dat geeft u den polsslag van het geestelijk leven.

De achterlijke heidenen, die voor veertig jaar het staartje van hun kruin lieten knippen, hebben hun kinderen naar onze scholen gestuurd. Ons degelijk katholiek onderwijs heeft uit hen gevormd een ontwikkeld, deugdzaam, Christelijk volk.

Tongo gaat groot op zijn alombekende katechistenschool, waar een keurbende van een twintigtal jonge mannen met hun vrouw een tweejarige vorming ontvangen om later als getrainde apostelen de missionarissen in het werk der zielen bij te staan.

Tongo boogt eveneens op een Middle English School voor jongens en een voor meisjes, de eenige in heel Barway. Deze wordt bestuurd door de Eerwaarde Zusters Ursulinen van Tildonk en telt 385 meisjes. Moeder Norberte, de overste, is een nicht van Pater Constant Lievens zaliger; meer moet ik over haar niet zeggen.

Tongo leverde reeds twee priesters : E. H. Julius Kujur, die sinds dertien jaar pastoor speelt in de bergen van den omtrek en Pater Jhon Kerketa, de geliefde kapelaan te Ranchi. Andere studenten zijn op weg naar het priesterschap.

Tongo werd gezegend met vijf nonnekens, waarvan er een Zusterke der Armen is. Dit Oeraonsch meisjes moest eerst Hindi aanleeren, daarna Engelsch kauwen te Calcutta en nu, och arme, kakelt ze in 't Fransch in een noviciaat in Frankrijk.

Als ik aan Tongo terugdenk, weegt heimwee op mijn hart. Maar Katkahi was mijn bestemming. Ik houd van Katkahi, waaruit Ons Heer twaalf levieten koos. Ik houd van zijn kinderen, die den

Sluiten