Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VASTEN

De Javanen heeten Mohammedaan te zijn en daarom moeten ook zij vasten. Ramedan, de negende maand van het Javaansche jaar, is de vastenmaand (1). Als de nieuwe maan aan den horizon verschenen is, wordt op de groote trom van de moskee het teeken gegeven, dat het tijdperk van boete is ingetreden.

De vasten der Javanen valt heusch niet mee, als men tenminste doet wat voorgeschreven is. Van zonsopgang tot zonsondergang mogen zij niet eten en niet drinken; zelfs het rooken is verboden, alsook het gebruik van genotmiddelen als reukwerken. De strengheid der wet gaat zelfs zoo ver, dat men op vastendagen zijn speeksel niet mag inslikken !

Men kan wel zeggen : och, in zoo 'n warm land heeft men zooveel voedsel niet noodig en 's nachts kan men zijn schade wel inhalen. Zeg dat eens tegen een koelie die den heelen morgen gesjouwd heeft, tegen een boer, die het zware slijk op zijn rijstveld heeft omgeploegd tot aan de knieën in de modder staande; zeg dat eens aan een dessa-vrouw, die met een zwaren zak rijst op den rug naar de passer gaat twee, drie uur ver I En denk eens aan de gloeiende zon, de gloeiende tropische zon en niet mogen drinken, zelfs geen speeksel inslikken. Neen, vasten is voor gewone menschen uit den werkenden stand onmenschelijk zwaar.

Laat ik u zeggen, dat een heel groot gedeelte zich niet aan de vasten stoort; anderen beginnen goed, houden het een week vol en geven het op, omdat ze het hopeloos vinden. Toch zijn er die het uithouden tot het einde toe. Hun werk overdag lijdt er wel onder, maar de vasten onderhouden ze.

(1 I Het Mohammedaansche jaar van 354 dagen wordt verdeeld in 12 maanden; de oneven maanden tellen 30, de even 29 dagen.

Om gelijk te blijven met den stand der maan, wordt in een tijdperk van 30 |aar de laatste maand elf maal met een dag verlengd. Iedere dertig jaar hebben ze dus elf schrikkeljaren van 355

r\ 3 rfon

Sluiten