Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Avonds om half zeven ongeveer wordt op de trom bij de moskee het teeken gegeven, dat men mag gaan eten. Maar de ver afgelegen dessa's kunnen dat niet hooren en daar wordt het teeken door vleermuizen gegeven. Als die beestjes hun schuilhoeken verlaten en beginnen rond te fladderen om de boomen, moet moeder de vrouw haar rijst gaar gestoomd hebben. De hongerige maagjes van de kinderen vinden dat wachten natuurlijk wel eens heel erg vervelend. Als het een beet;e begint te schemeren — 't moet niet al te veel in de gaten loopen — trekken de kleine deugnieten langs alle schuilhoeken en jagen de vleermuizen op. Dan roepen ze : « Moeder, moeder, kijk eens, da vleermuizen vliegen al, we mogen gaan eten. » En meer dan eens loopt moeder er in !

Den -eersten dag na de vasten noemen de Europeanen het inlandsche nieuwjaar, ofschoon dat eigenlijk niet zoo is. Wel is het een dag van groote vreugde, een dag van bezoeken, die denken doet aan ons nieuwjaar. Wat een drukte en wat een beweging ! Alle menschen hebben nieuwe kleeren aan : een Javaan die dien dag geen nieuwe kleeren heeft, al zijn ze ook maar geleend, schaamt zich om buiten te komen.

In grootere plaatsen zooals Batavia, Bandoeng, Semarang, Djokja e. a., waar rijkere Javanen wonen, laten dezen zich in een rijtuigje of taxi door de stad rijden om hun kleurige kleeren te laten zien en deftig te doen. Men trekt de aandacht met z n rood, geel, groen of blauw jasje, met z'n blinkende gouden sieraden; sommigen ziet men zelfs met een regenjas aan door de felle zon loopen en hun breede bloote voeten steken er komiek onderuit. Toch is het niet alleen een dag van pretmaken en paradeeren. Ze hebben dien dag een gebruik dat typisch Javaansch is en hun tot eer strekt.

Alle kinderen, ook de getrouwde, moeten dien dag vader en moeder opzoeken en worden dan tot den kniekus toegelaten; tegelijkertijd vragen ze vergiffenis voor alle tekortkomingen in den loop van het jaar begaan. Zit daar niet fijn gevoel in en veel eerbied voor de ouders ?

Uit Java werd ons medegedeeld door de missieprokuur van de Nederlandsche Provincie.

Sluiten