Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van onze colleges », verklaren zij. Wij, katholieken, kunnen alleen in Zuid-lndië wijzen op ontwikkelde Indiërs, die bekwaam zijn in de wetgevende Kamers en in de regeering hun volk te dienen en in het openbaar de rechten der Kerk te verdedigen, mannen uit onze colleges van Trichinopoly en Mangalore.

Niet alleen ontwikkelde leeken, maar ook een aanzienlijk getal Indische priesters werden op onze colleges gekweekt, vooral in de twee pas vernoemde. Heel wat priesters kunnen noch B. A., noch M. A. (afkorting voor de titels : Bachelar of Arts en Master of Arts) achter hun naam schrijven en toonen zich niettemin uiterst knap in 's Heeren dienst. Maar wie begrijpt niet, dat we moeten trachten onzen Indischen clerus op intellectueel gebied een allerdegelijkste vorming te geven ?

Zijn gemengde colleges gevaarlijk ?

Maar de tegenstrevers keeren het boven aangehaald argument legen de colleges om en komen tegen het huidig systeem met de volgende opwerping aandragen : « Gij zijt uw katholieke jeugd hooger onderwijs verschuldigd. Maar een integraal katholieke vorming kunt ge uw jongens en meisjes alleen geven in een college, waar ze een echt katholieke atmosfeer inademen. Thans echter verpesten de heidenen, die er de meerderheid vormen, die atmosfeer ! ».

Ware het mogelijk onze colleges uitsluitend aan onze katholieke jeugd voor te behouden, dat ware misschien een ideaal... Misschien. De aantijging als zouden de Hindoes en de Mohammedanen de atmosfeer bederven, is een felle overdrijving. Is het zoo gevaarlijk voor onze jeugd op het college in aanraking te komen met heidenen, als zij van kindsbeen af dagelijks omgaat met heidenen en protestanten en haar heele leven lang zal moeten leven midden in een niet-katholieke meerderheid ?

Laat staan dat de tegenwoordigheid van andersdenkenden de atmosfeer van het college iets minder katholiek maakt, dat ge

Beeldhouwer met zijn Boeddha.

Sluiten