Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zulk een staking verloopt hier aldus : de leiders staan op rij aan al de poorten van het college en laten niemand door. Neen, geweld plegen ze niet, want Mahatma Gandhi is tegen geweld. Ze toonen slechts zielskracht, die volgens Gandhi Indië vrij zal maken. De Mohammedaansche en Anglo-Indische studenten banen hunnen weg door die levende haag en niemand durft hen aanraken. Maar onze Hindoesche jongens zijn zoo moedig niet : de meesten laten zich tegenhouden, of klimmen over het hekwerk, of blijven eenvoudig thuis; een klein getal toont durf en Iaat de rest schreeuwen en smaadwoorden naar hun hoofd slingeren; ze krijgen ook wel eens een stomp en een stoot, maar de stakers zullen toch in de kranten schrijven, dat er « geen geweld werd gepleegd ».

Den eersten dag der staking was meer dan de helft der studenten afwezig en den tweeden dag nog meer. De stakers stonden niet meer aan de poort maar lagen daar plat op den grond in drie

Sluiten