Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevreden over de antwoorden, laat Fan Schall opstaan en den volgenden dag terugkomen. Als Schall weer verschijnt, ontvangt hij een bewijsstuk, dat hem vrijwaart van vrijpostige indringers. Thuis gekomen vindt Schall zijn woning reeds bezet, maar als hij zijn papier laat zien, maken de Tartaren zich uit de voeten. Overal waar Schall verschijnt, verdwijnen de gasten als sneeuw ■ voor de zon.

De nieuwe regeerders blijken menschen te zijn van verstand en hart. Wel moeten de Chineezen als de Mandsjoes een vlecht gaan dragen, maar voor den wederkeer van orde en welvaart hebben ze dit over. Met gejuich wordt de zevenjarige keizer SjunChih 19 October 1644 te Peking ingehaald. De nieuwe zoon, dien de Hemel den menschen schenkt.

Vooruit !

Onverstoord, of er niets gebeurd is, werkt Schall voort aan den kalender. Zal men zijn hulp nog aanvaarden ? Wat doet dat er toe ! Slaagt hij niet, dan baant hij den weg voor hen, die hem volgen.

Chineesche astronomen bieden de regeering hun versleten kalender aan. « Wat is dat ? » vraagt men hun. « Wij hebben gehoord van den beroemden T'ang. Laat hem met zijn kalender hierkomen. » Minzaam wachten Schall's concurrenten hem op aan den ingang van het paleis en waarschuwen hem zijn kalender niet aan te bieden, voor hij alle fouten verbeterd heeft. De minste onnauwkeurigheid zou voorgoed den toegang tot het hof kunnen sluiten. Schall echter, die hun list doorziet, weet, dat die geleer-

HIERNAAST : Marmeren Pagode in het Gele Klooster (Peking). OP BLZ. 432-433

in het midden : pagode van De Schoonheid van den Draak

(Sjang-Hai).

boven links : een Chineesche kameeldrijver.

boven rechts : een Chineesche wagenmaker.

onder : twee prachtige Chineesche porseleinen vazen uit den tijd van K'ang-Hsi; links een groene, rechts een zwarte.

Sluiten