Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toch, zie eens hoe ze gelogeerd zijn : lange loodsen zijn door de schoolkinderen opgetrokken met bamboestaken en bedekt met palmbladeren. Er eens flink onder geveegd en de gasten mogen komen.

O dat fluitje !

Daar 'zijn ze, leggen hun pakken in de hoeken, ontrollen hun slaapmatten en stoken vooraan een vuurtje. Dan gaan ze vertellen over de reis, de belasting, den handel.

Van hun kinderen, die hier op de school wonen, vernemen zij het nieuws van den post, en... daar gaat het fluitje al. Vijf uur tien. Met den missionaris maken ze het kruisteeken en in een stofwolk stappen ze biddend naar de kerk voor de eerste onderrichting. De jongens, die meekwamen om te dragen, houden toezicht op de loodsen en het vuur : zoo kan er niet gestolen worden en zal het er lekker warm zijn, als de mannen terugkomen.

Voor de preek eerst het « Veni Creator » in hun eigen taal. Op Cregoriaansch lijkt het niet vee! en de Benedictijnen zingen veel beter, maar of onze negers minder oprecht en blij van verwachting zijn, zou ik niet durven zeggen.

's Avonds om 8 uur, als het fluitje gaat, knielen onze 390 schooljongens voor hun slaapmatten en de vaders knielen met hen mee, al zijn er bij, die uit ouderdom of gewoonte op de hielen zitten. Na het laatste kruisteeken legt iedereen zich neer om te slapen en niemand zou vermoeden, dat er op onzen post meer dan 1.000 menschen zijn.

Hier volgt

de dagorde.

5.30. — Opstaan.

6- — H. Mis. Alle gebeden, behalve het morgengebed, worden voorgezegd en door allen herhaald.

7. — Drie kwartier katechismustekst. De mannen worden in vier of vijf groepen verdeeld en elke groep onder leiding van een

Sluiten