Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN MISSIE IN DEN HIMALAJA

DOOR

R. BOSSUYT, S. J.

Vele menschen in Vlaanderen kunnen zich wellicht moeilijk voorstellen hoe de omstreken van Kurseong er uit zien : 5000 voet hoog; ten zuiden de wijde vlakte van Bengalen, waar ge 150 kilometer ver ziet; ten noorden drie, vier trapsgewijs stijgende bergketens — de hoogste ter wereld — met daarboven uitstekend de drie geweldige 28.000 voet hooge sneeuwtoppen van den Kantsjintsjinga en in het westen de Everest. De laatste jaren was er herhaaldelijk spraak over de vermetele expedities en de opzienbarende avonturen van bergbeklimmers, die deze twee reuzen tevergeefs trachtten te veroveren.

Op de hellingen van deze ontzagwekkende bergketen is zich een missie aan het vormen.

De missie Kurseong

ligt 450 kilometer ten noorden van Calcutta. Haar gebied is zoo uitgestrekt als Westvlaanderen. Ten westen paalt de « parochie » aan het geheimzinnige, voor Christus' geloofsverkondigers gesloten land Nepal. Ten zuiden grenst zij aan de eveneens zeer uitgestrekte missie in de dichtbeboschte Terai-vlakte aan den voet van de bergen, waar Pater Bossaers en Pater L. Andries hun beste krachten wijden vooral aan de bekeering en de vorming van de naar de theeplantages uitgeweken Chotanagpurianen. Ten westen liggen de missies van Darjeeling en Kalimpong, en Sikkim.

In deze bergstreek wonen zeer verschillende volkeren. Een woordje maar over de twee voornaamste groepen. De Bhutia's daalden uit het noorden af, uit Sikkim en de Tibetaansche hoogvlakte. Kloeke, vlijtige, lustige kerels, maar ruw en achterdochtig in overmaat. Ten allen kanten hangen op de heuvelhellingen aan hooge staken hun Boeddhistische gebedswimpels te wapperen in den wind, als om voortdurend bij het opperwezen voor hen ten beste te spreken.

De voornaamste en veruit de talrijkste groep vormen de Nepa.

Sluiten