Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zitterschap van Mgr. Fernandez, den inheemschen bisschop, eveneens een Berchmansviering in, vooral bedoeld voor de zcowat 600 koorknapen van de stad. Daarvan een mooie foto in dit nummer.

Wonder echter... evenals te Diest ging de feestviering te Mangalore door onder een erg onzekere, ja dreigende weergesteltenis, en moest van de open lucht naar een zaal worden verlegd ! Zou het dan toch waar zijn, dat Jan Berchmans niet wil « gevierd » worden, maar alleen vereerd door navolging ?...

Toch is het voor ons een verblijdend en fierstemmend feit, dat onze geliefde jeugdheilige ook in een Indische stad op enthousiaste en hartelijke wijze werd herdacht.

In Noord-Indië.

Het Sint Mary's Theologaat van Kurseong, hoog in het Noorden, op de flanken van den Himalaija, zou als een blijvende herinnering aan het Sint Jan Berchmans jubeljaar en het vieren van het vijftigjarig bestaan van dat Jezuïetencollege, een exemplaar willen bezitten van het mooie, vrome Berchmansbeeld van Jef Jacobs, dat hier bij ons zooveel waardeering mocht vinden.

De prijs van zulk beeld in steen, zal zoowat 'n 1200 fr. bedragen, en bovendien de vervoerkosten. Dus toch geen ontzaglijke som op het geheel. Een gedeelte daarvan werd reeds door enkele weldoeners geschonken, nl.

het St. I. Berchmanscollege, Eegenhoven, 125 fr.

het St. J. Berchmanscollege, Leuven 200 fr.

N. L., Leuven 25 fr

N. L., Leuven 5 jr

N. L., Leuven 50 fr

N. L., Leuven 20 fr.

N. L„ Leuven 100 fr

WIE ZORGT NU VOOR DE REST?

Sint Jan Berchmans ter eer, onze Paters van Kurseong tot blijde feestvreugde en geestelijk nut !

Sluiten