Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het nieuwe huis... Of daar nog een en ander ontbrak ! Maar ze behielpen zich met wat er was en verbeterden van lieverlede de meubileering. Ze legden wegen aan en terrassen, een grot van O. L. Vrouw, een heelen tuin. En toen ze al een tijdje den nieuwen bouw bewoonden, zagen ze water door de muren sijpelen, en snoven ze den muffen geur op van rottend hout... Verhuizen ?.. Och kom, wat meer cement tusschen en op de steenen plakken, ijzeren balken in de plaats van de houten steken en... laten regenen, gelijk de Brusselaars doen.

Verhuizen ?...

Ze ondervonden dat het water besmet was, en twee maanden lang woedde in '92 de typhus onder de Paters, en op de hoeve stierven zes en veertig op de vijftig stuks vee aan mond- en klauwzeer. Verhuizen ? Wel nee, beter letten op de zuiverheid van het water, en ander vee koopen....

Sluiten