Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze ondervonden dat het van einde December tot einde Februari eigenlijk eerder koud was. Verhuizen ? Wel nee, naar België schrijven dat de nieuwelingen hun warme kleeren maar liefst niet zouden achterlaten !

Ze ondervonden dat de aarde kon beven... en of ! Schommelen en rommelen doet de wereld wel eens meer onder ons, maar den twaalfden juni 1897 schudde zij zoo wild, dat in ShiIlong een vijftienhonderd slachtoffers vielen. St. Mary's kwam er met enkele barsten van af. In 1934 nog zoo 'n onderaardsche stuipen. Verhuizen ? Och kom, cement in de scheuren en voortaan nog sterker bouwen.

Hoort ge den dreunenden dans van de kloppende hamers ? Ja, wij bouwen weer. Binst die vijftig jaar sinds onze stichting werd heel wat gebouwd en verbouwd. Ook nu zijn we volop bezig. Onder : een recreatiezaal en een klaslokaal; boven : een bibliotheek met twee verdiepingen... We zitten met een twintig duizend boekdeelen — ja,... en ons ontbreken nog heel wat zeer belangrijke en zeer nuttige werken ! — die we een beetje overal in rekken langs de gangen moesten stapelen. We bouwen noodgedwongen. En, wees gerust, stevig genoeg opdat geen aardschok dezen vleugel verroeren zal... tenzij de wereld een afgrond breed openspleet.

Alles rustig overwogen heeft Pater Koch nog zoo mis niet gekozen : de aarde rilt niet alle dagen, en haar gedaver is niet altijd zoo boosaardig; de hemel zegent ons niet alle dagen met nattigheid en het zonnig weer breekt dikwijls door en dan voelen we ons hier paradijs-prettig. Als onze voorgangers, wij blijven en zijn hier gelukkig.

Bouwen !

In 1898 besliste Hoogeerwaarde Pater Martin, generaal overste

BLZ. 713 : Waterval in het eigendom van Kurseong. OP HET VOORPLAN : P. J. Van Oostayen S. J., die ons de rijke photo-documentatie van dit nummer bezorgde. BLZ. 714-715 : ONDER : De «volkerenbond» van het jubileerende college. BOVEN : De « ancien's » van St. Mary's 1890, met links de architect, Broeder E. Rotsaert S. J. en rechts de « ontdekker », P. I. Koch S. ).

Sluiten