Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richten, omdat zij de eene hier, de andere ginder leven en pas 's avonds vrij zijn, als het maal gereed is. Hoeveel katechisten zouden er niet noodig zijn voor de 60 of 70 gehuchten, waar zij verblijven ! Wij voorzien zoo goed mogelijk in die behoefte, door een beroep te doen op de toewijding der meest onderlegde christenen, maar wat die verrichten, is niet voldoende en niet bestendig. Wij zijn dus wel gedwongen om het stille seizoen in de theeindustrie af te wachten en dan te trachten ze voor enkele weken hierheen te halen.

Na twee of drie of meer bezoeken, slagen wij er in een echtpaar er toe te brengen naar het gemeenschappelijk gebed te gaan in dorpen, waar andere christenen wonen. Gedurende de vacantie vereenigen wij ze en bereiden ze met de hulp van de onderwijzers en onderwijzeressen van den missiepost op de sacramenten voor.

De bereikte uitslagen zijn verblijdend en hebben van onzen post een missiecentrum gemaakt van zeker 4.000 zielen, de tijdelijke emigranten meegerekend. Een nauwkeurige statistiek is onmogelijk op te maken, juist wegens die tijdelijke emigranten, reisduiven die van de eene plantage naar de andere fladderen, of wel zonder ons te verwittigen de Terai verlaten en naar Chota Nagpoer terugkeeren.

Maar een duidelijk bewijs dat wij flink vorderen biedt ons het aantal communies iederen Zondag uitgedeeld. Van een honderdtal in 1933 steeg het tot 400 en meer, tot 600 toe.

Bij gelegenheid van de inwijding en zegening der kerk door Mgr. Périer (27 Februari '38), vereenigden zich hier 1500 a 1600 volwassenen en 1270 van hen ontvingen de Communie. Dat zegt genoeg over den vooruitgang, wat het getal betreft. De christelijke geest is waarlijk gaan herleven in deze streek. Zes jaar geleden hield men het geheim, dat men christen was, behalve waar men met een grootere groep te samen woonde. Thans houden onze afzonderlijk levende christenen zich kranig en weten zij zelfs zich te doen respecteeren door de Hindoes. De Indische en Europeesche planters waardeeren onze katholieke arbeiders.

Sluiten