Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door den nacht.

Een poosje geleden maakten wij dat uitstapje, een Tamil van Madras, een Ier uit Belfast en ik. Tegen zes uur 's avonds gingen we op stap en reden met het bergtreintje tot Sonada. Daar sliepen we een paar uur, hoorden de H. Mis om één uur 's morgens, namen een vlug ontbijt en weg waren we naar boven !

De nacht was magnifiek, koud, scherp en helder, tegen vorst aan, geen wolkje te zien. Het leek, of de natuur haar best deed den voorbijen moesson te vergoeden. Wel hing er geen maan in den hemel, maar de sterren stonden uitgestald in al haar glorie en glommen klaarte genoeg om den weg te laten zien. De Croote Beer wees den weg naar de Poolster, waar we naartoe klommen. Orion, de Jager, zwierde langs zijn baan over ons heen. In de heuvels beneden ons naar het zuiden vormden de lichten van Kurseong een breed gevleugelden adelaar, als gereed om op te vliegen en af te dalen naar de vlakten van Indië, een mijl beneden zijn bergnest. Onder de Poolster, een mijl voor ons uit, riepen de flikkerende lichtjes van Ghoom ons naar den heuvel, die er donker boven uitrees.

Indië is een land van tegenstellingen. Terwijl wij daar voortstapten door de koude nachtlucht, warm geduffeld in wollen sokken, truien en overjassen, dacht ik onwillekeurig terug aan mijn vroegere tochten door het laagland van de missie met een zonnehelm op en mijn lichtste witte toog aan, wijl de zon onbarmhartig neerbrandde uit een gloeienden, koperen hemelkoepel en het kwik in den thermometer vroolijk opsteeg tot twee en veertig... in de schaduw. En nergens was er een plekje schaduw; en in de zon was het wel een vijftien a twintig graden heeter !

Om half vier.

Ongeveer om half' vier voelde ik, terwijl wij voortwandelden, opeens een lichtje priemen in den hoek van mijn oog. Wat verbaasd keek ik opzij. Wat licht kan er nu rijzen boven den heuvelrug ? De morgenster, die over den berg opkwam en genoeg licht gaf om in die zeer doorschijnende atmosfeer op deze hoogte een donkere schaduw te werpen.

Sluiten