Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en op den Tijgerheuvel staan en van alle zijden de wereld zien, die wacht om voor Christus veroverd te worden. In Sikkim slechts een handjevol katholieken. Geen katholieken en geen katholieke missionarissen in het koninkrijk Bhoetan. Christus is onbekend in het enorme Tibet, het land van de Lama's en Hij is evenzeer een vreemde in het koninkrijk Nepal, waaruit strenge wetten alle vreemde missionarissen weren. En er leven driehonderd zeven en veertig millioen Hindoes, Mohammedanen en duivelaanbidders

een vijfde van het menschdom ! — in Indië. Indië met zijn

millioenen afgoden en tempels, waar offers worden gebracht aan vele goden van haat en vrees ! Het heidensche, van genade verstoken Indië, dat nog wroet in een duisternis, waarin het reeds duizenden jaren ronddwaalt ! Een land, dat Gods genaden in stroomen noodig heeft en al den veroveringsmoed van duizenden Alexanders eer het voor Christus is gewonnen !

Sluiten