Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naristen bederven zich de oogen bij het slechte licht van de lampen, waarvan er veel te weinig zijn. Wel hadden we lampekappen van matglas, die vroeger nieuw en heel waren, maar het is te duur om ze te vervangen. Een anderen keer liet ik zien, hoe men met een spijker of een stuk touw den poot van een stoel of tafel of het verwrongen gedeelte van een kast of bed kan herstellen....

» Laatst hoorde ik toevallig, hoe onze wasscher, een seminarist, die zwaar verkouden was geworden door den regen en de kou, al eenige nachten zonder dekens sliep, alleen maar met een sprei. Verlegen bekende hij mij, dat de vorige week twee seminaristen bij hem waren gekomen. Het huis was te arm om iets te koopen. Zonder iets te zeggen, had hij zijn eigen dekens weggegeven... ».

Financiën in de war.

En toch liepen in Europa geruchten over de grootsche plannen van P. Grosjean. Wellicht had men daar de plannen van het huis gezien, zooals ze nooit uitgevoerd zouden worden. Zoodra echter de Propaganda van den geldnood hoorde, kwam een bericht bij den generaal, dat zoo spoedig mogelijk een nieuwe overste te Kandy benoemd moest worden, een pater uit België of een missionaris van Bengalen, want « de financiën waren volledig in de war gestuurd ». Zoo werd P. Grosjean feitelijk afgezet, ofschoon niemand zijn werk beter had kunnen verrichten. Een geluk voor hem : de seminaristen wisten niets van zijn vernedering. Aan zijn onveranderlijken glimlach kon niemand het merken.

P. Adessi, rector van Kurseong, die zijn opvolger moest worden, zou welkom zijn. Het gebouw vond hij gereed; wat het geld

BLZ. 767 : BOVEN : In de wolken. IN HET MIDDEN : Dit middenstuk werd verlengd. ONDER : De theologanten van Ranchi op uitstap.

BLZ. 768-769 : BOVEN rechts : Zonsopgang op den Kintsjintsjinga; links : P. S. Grosjean S. J. MIDDEN rechts : Mgr. Br. Meuleman S. J. (f1924); links : P. S. Grosjean bij den bouw van Kesramal, den post waar hij 6 Sept. 1915 overlijden zou. ONDER rechts : De oude bazaar van Kurseong; links : Mgr. P Goethals S. J (f1901 ).

Sluiten