Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ü U L I 1939 INHOUD

REDACTIEPRAATJE

805 Sint Petrus' Liefdewerk H. BAUWERAERTS

UIT ONZE MISSIES IN INDIE

807 Fantasie... St. VAN HAEREN

815 Handen te kort H. CEERTS

820 Een ongeluk komt nooit alleen P. DE JAECHER

825 Schoolstrijd L. NAVEZ

830 Een gezonde geest... A. LIEVENS

837 Een wakkere pionier P. SCHILL

842 Nijpende nood J. HUYSMAN

UIT ONZE MISSIES IN KONGO

844 Met den glimlach... L. DOUTREPONT

855 Hoe Aapje Freuletje trouwde V. VAN BULCK

UIT ONZE MISSIES OP JAVA

858 Dessa-schooltjes C. ROMMENS

UIT ONZE KLAPPERS

Britsch-lndië

De taai van de Mohammedanen

Sjembaganoer

Nepal

China

Sjanghai

Bewogen bedevaart Columbia

Onze missie HET VERHAAL VAN DE MAAND

876 Haar taak Jos. VAN LAER

VOOR ONZE JONGE ABONNE'S

891 Onze buitenjongens R. DE BUCK

PAUSELIJKE MISSIEINTENTIE

893 De bekeering der Mohammedanen... L. UTEN

ALLERLEI

896 Giftenlijst

898 Land van Belofte

Nihil obstat - Imprimatur - Mechliniae, 20 Junii 1939. J Naulaerts, can. lib. eens. f Et. Jos. Carton de Wiart, vic.-gen.

Teekeningen en bladschikking zijn van Richard Krack. Zonder uitdrukkelijk verlof van de redactie is alle nadruk van

Sluiten