Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

UIT ONZE KLAPPERS

BRITSCH-INDIË De taal van de Mohammedanen.

De meeste Mohammedanen spreken geen Arabisch en kennen het waarschijnlijk niet. De theologische taal van de Voor-Indische Mohammedanen is het LITERAIRE ARABISCH. In deze taal bidden de Mohammedanen, terwijl zij bij het voortgezet onderwijs in die taal onderricht krijgen in den Koran en alles, wat den Islam betreft. Het Arabisch wordt echter door weinig menschen in Voor-lndië begrepen. Het zou de moedertaal zijn van slechts ongeveer vier en vijftigduizend inwoners, terwijl van maar ongeveer twee millioen Mohammedanen op de acht en zeventig millioen verondersteld wordt, dat zij de taal van den Koran verstaan.

Sluiten