Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij zijn de politiek der isolatie gaan voeren, om met alle macht hun rechten van gezagdragers te beschermen. Om hun positie nog meer te versterken, is praktisch iedere voorname post, van den eersten minister af, in handen van één familie.

Zij vreezen, dat het toelaten van Europeanen de gedachten van hun thans zoo volgzame onderdanen zou verwarren. Dat het christendom hun onderdanen eerlijker en gehoorzamer zou maken, kunnen zij niet begrijpen.

Ondanks alles komt Nepal toch onder Westerschen invloed, misschien sneller dan het grootste deel van Indië. Nepal's soldaten — en dapperder zijn er niet in de heele wereld — hebben gevochten in den wereldoorlog. Nieuwe ideeën brachten zij mee terug. Verschillende hospitalen zijn geopend onder toezicht van de regeering. Er werd een korte spoorlijn aangelegd in de Therai, het eenige deel, waar het gemakkelijk kon gebeuren. De zonen van voorname families worden voor hun eerste opvoeding naar Calcutta gezonden.

Toch blijft Nepal gesloten en het ziet er naar uit, dat het vooreerst nog niet open zal staan. Nepal is toch een overgangsperiode begonnen. Zal het de oogen openen voor de waarheid P Of zullen de geweldige bergtoppen van Nepal, die den mensch uitdagen, het symbool blijven van verzet tegen de pogingen, die de gezanten van Christus in het werk stellen ? De gebeden der Kerk laten ons op een gunstig antwoord hopen.

CHINA

Sjanghai.

Op initiatief van den Rector, P. Cermain, heeft de AURORA, de universiteit der Paters Jezuïeten te Sjanghai, haar terreinen ter beschikking gesteld van de duizenden vluchtelingen, die van alle kanten naar de Fransche concessie stroomden. Bovendien stelde de medische afdeeling zich in dienst van de gewonde soldaten. Toch werden onderwijl de lessen zonder onderbreking voortgezet, want de jeugd, het China van de toekomst, mocht later zoo min mogelijk te lijden hebben van de tegenwoordige ellenden.

Bij het hernemen van de lessen in den herfst van het vorige jaar kwamen er meer studenten dan ooit, niet alleen die van

Sluiten