Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hervatten zou het immers worden onder haar toezicht. Daar ging niets van af : onder haar toezicht, al was hij dan groot, al was hij dan meerderjarig. Wellicht zou het toch noodig blijken naar het buitenland te gaan voor onbepaalden tijd. Goed, ze had het er voor over. Maar dan samen. Nee, ze liet hem niet meer los, niet aan zijn lot over !...

Ze had echter gerekend zonder één. Zonder Paul zelf.

Wat wist ze er van, dat hij in de gevangenis een brief had gekregen van zijn oudsten broer. Toen die zag, dat er langs moeder om geen regeling naar zijn zin te treffen viel, had hij tot dat middel zijn toevlucht genomen.

« Mijnheer, » had hij geschreven. « Ik hoop, dat U ondanks alles nog genoeg eergevoel zal hebben om te beseffen, dat uw plaats niet meer is in het ouderlijk huis. Uw plaats is : het buitenland. Uw taak : te verdwijnen. Ik hoop ook, dat U zal weten hoe

Sluiten