Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De twee families, hn~ ! ook al rare klanten. De eerste, Kisun, werd katholiek, omdat de Pater zijn grond gekocht en duur betaald had. Nu zit hij er dik in, maar is een halfbakken christen.

De tweede, de Sordar, de champetter of burgemeester van Cuhiajori en de omliggende dorpen. Pater Cauchi moest hem een aardigen steekpenning in de vuist duwen, opdat hij geen hinderpalen in den weg zou zetten, toen we den grond kochten. Hij was er zoo blij mee, dat hij al zijn volk aanraadde seffens voor den koop toe te slaan. Had hij « neen » gezegd, dan ware het onmogelijk geweest hier een missie te stichten. Klinkende munt overtuigde hem, dat die Paters brave lieden waren. Hij zei « ja », werd zelfs christen, ja, stak het in zijn hoofd, dat hij Onzen Lieven Heer een groote gunst bewezen heeft met het geloof te omhelzen. Als het hem aanstaat, komt hij naar de kerk, maar altijd in groot ornaat, in zijn officieele kleedij : d.w.z. met de spullen aan, welke het goevernement hem cadeau heeft gegeven als teeken van zijn ambt : rooden tulband, lange overjas en een paar laarzen, zoo groot als pantserschepen. Hij is dom en hoovaardig.

Het doet me telkens weer pijn als ik hier of daar een afvallige ontmoet : een, die christen wilde worden, de gebeden leerde, misschien het doopsel ontving en nu... Waarom ? Eens viel bij hem thuis iemand ziek. Toen beving hem de angst, dat de geesten, aan wien hij verzaakt had, zich wreekten. Een ander vroeg den Pater geld, « te leen » maar, al wist hij goed dat hij het nooit zou terugbetalen. Toen de Pater weigerde, mompelde hij : « Wat heb ik aan een godsdienst, waaruit ik geen geld kan slaan ? » Van lieverlede hernamen zij hun oude superstities. God weze die slapperikken genadig. Hij alleen weet in hoever ze gezondigd hebben, en in hoever domheid ze verontschuldigt.

...brave menschen ginder.

Goddank, al onze christenen trekken niet op die van Guhiajori. Hier geldt de spreuk : hoe dichter bij Rome, hoe slechter christen. In onze uitgestrekte parochie wonen omtrent 2.000 katholieken. Allen zijn wel geen heiligen, want er zitten deugnieten onder en

Sluiten