Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE WIJSHEID VAN JEZUS, DAARIN BETOOND, DAT HIJ ZIJNE APOSTELEN NAAR ELKS BIJZONDEREN AANLEG, VATBAARHEID EN KARAKTER OP VERSCHILLENDE WIJZE BEHANDELDE;

dook

J. T I C H L E R.

Theol. DrPredikant te Leiden.

Wie wordt bij elke nadere beschouwing van jezus Christus , den Zoon van God , niet met telkens klimmenden eerbied voor zijn persoon vervuld ? Al wat Hij ooit sprak en deed, zoo als dit ons door de Evangelisten opgeleekend is, was groot en verheven. Het zijn diepten van goddelijke wijsheid. En niet alleen hetgeen Hij in het openbaar, als Gezant des Allerhoogsten lol de menschen, leerde en verrigtte, lokt ons tot bewondering en aanbidding uit; maar zijne wijsheid schittert vooral in zgnen omgang met de kleine schare zgner Apostelen en in het werk, aan. hunne opleiding en opvoeding besteed. Hoe was het Hem mogelijk, onkundige, bevooroordeelde, wankelmoedige en van menige verkeerde neiging gedrevene

Sluiten