is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 19, 1896, no 3, 01-03-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de eerstvolgende nummers liggen de volgende stukken gereed:

M. K. d e J o n g , Kantteekeningen bij de Nederlandsche Spraakkunst

door T. Terwey.

G. A. Geerligs, Jan van Beers.

,T^Dr. IDev7e.niter » De onderwijzer en de Etymologie. A. b. Kok, Lcho-geaichten (Arenlezing 16).

Aug. Gittée, De Humor in de Eigennamen.

J. C. Kummer, De Historische roman in het algemeen en „de Roos

van Dekama" in 't bijzonder.

J. L. van Dalen, Bellamy's Roosje.

P. Visser, Jan Luykeris Duitsche Lier.

J. C. Groothuis, Potgieter''s „Lief en Leed in 't Gooi" toegelicht (Ver-

Van der Mate, Aanteekeningen bij Ernest Staas. _ » Behandeling van enkele kleinere gedichten van N. Beets.

Yan b °.est.' 0ver de verdeeling der werkwoorden naar hunne beteekenis en den dienst, dien zij in den zin verrichten. J rL Uaa ren stroom, De Klemtoon in het Nederlandsch. (Vervolgen) JLW.vanDalfsen , Het stellen in de lagere school. 8 '

W. Meerwaldt, Het Spr eekonder wijs op de lagere school.

Geregeld worden voortgezet:

A. S. Kok, Arenlezing.

C. J. Vierhout, Stylistische Overwegingen.

A. M. Molenaar, Bloemlezing uit het Woordenboek der Nederl. taal.

Beloofd zijn de volgende stukken :

Jan Ligthart, De kleine Johannes.

Prof Dr. Jan te Winkel, Geschiedenis der Nederl. taal. (Vervolgen). Dr. J. A. Worp, Drama's en Kluchten naar de Decamerone. 7j De windhandel op het-tooneel.

V Treurspelen naar Rotran , Scudéry enz..

TacoH. deBeer, Wolft en Deken.

v De historische roman.

» Biographie en Literatuurgeschiedenis.

„ Be „bloeitijd" in verband met de wereldgeschiedenis.

» De „Gesta Romanorum".

W. Meerwaldt, Over het verklaren van beeldspraak.

r. Voerman, Grammatisch en logisch.

C. H. den Hertog, De Romantiek.

» De Chaos en het Licht, van Da Costa.

», De GinesteVs Leekedichtjes.

r' ,x,.rn' Aanteekeningen bij „Amazone" van Vosmaer.

J. t». u r o o t h u 1 g , Dr. Schaepman's Napoleon.

Aanteekeningen bij enkele plaatsen van Huyqens. Jan Ligtb art, „De verjaardag" van Staring.

A G. v a n D ij k, Vondel en Milton.