is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 12, 1913, no 44, 01-11-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dokters-

Zeep. Kleeren, Brandstof, Meubilair, Arbeiders- kundfgê Kerk, Vak. en Leesgeld, Barbieren

soda, petroleum, huish. gereed- . fonds huip , . School- Zondag- vergade-

stijfsel, naaigerei, gag> v0Qr schap> Woning. begrafenjs_ incl. Belasting. ^ school, politieke rjngen> haar- Diversen,

(wasch). schoeisel. lucifers, werpen. rijwiel. gr^kruis middelen ^ ' ' collecten. vereeniging. ontspanning snijden.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ƒ 9.36 ƒ 22.401/2/ 42.171/8 ƒ 6.15 ƒ 3.35 f 40.50 ƒ 1.221/s ƒ 13.96 — — ƒ 0.52 ƒ 3.58 / 5.04 ƒ 0.15 ƒ 5.32

4.14 „ 51.371/8 „ 57.00% „ 8.42 „ 13.471/2 „ 42.50 „ 9.10 „ 7.96 ƒ 1.48 — „ 2,82 „ 1.— „ 1.70 „ 2.45 „ I.m/a

„ 6.31 „ 81.361/2 „ 16.78 „ 20.831/8 „ O.52 „ 33.40 — „ 1.25 „ 8.IO — „ 4.26 „ 0.50 „ 6.84 ,. 0.05 „ O.95

„ 2.32 „ 36.66 „ 23.901/2 „ 13.941/2 — „ 40.73 „ 6.99 „ 0.57I/2 — — — — „ 3.— — 0.03

„ 75.68 „ 13.62 „ 6.79 „ 1.86 „ 35.— — „ 249.83 „ 6.30 — „ 6.19 — „ 8.82 — „ 2.66

„ 14.951/2 „ 291,901/2 „ 52.18 „ 58.591/2 „ 22.— „ 51.61 „ 2.45 „ 8.15 „ 9.61 ƒ 1.35 „ 0.30 — „ 108.65 .. 0.40 „ 1.91

„ 3.041/2 „ 106.531/2 „ 5.641/8 „ 19.77 - 6.96 „ 32.92 „ 0.25 „ 3-591/2 .. 0.80 — — — „ 11.62 — „ 2.191/8

„ 11.81 „ 76.69 „ 44.04 „ 13.55 - 8.60 „ 52.— „ 4.10 — „ 2,91 — „ 8.24 — „ 0.42 „ 0.65 „ 3.30

,, 11.221/2 „ 102.421/2 ,, 45-95 .1 3r-32 ,, 6.47 ,, 65.48 ,, 3.— ,, 7.72I/2 ,, 3.34 ,, 1.70 ,, 13.64 — ,, 1.25 ,, 3.50 ,, 22.23

„ 104.32 „ 42.28 „ 15.361/2 „ 6.75 „ 55.67 „ 5.70 „ 11.90 „ 1.91 „ 15.80 „ 9.49 — „ 8.19 „ 0.53 „ 7.451/8

„ 0.42 „ 136.52 „ 42.781/2 „ 22.23 » 27.40 „ 26.36 „ 3.61 „ 1.40 „ 2.50 — „ 0.03 — „ 38.30 „ 0.10 „ 14.51

— .. 38.71 „ 54.671/2 „ 4.581/2 „ 0.95 „ 78.— — „ 0.35 „ 3.63 — „ 0.04 — — „ 0.45 „ 1.32 „ 54.92 „ 10.72 „ 13,08 „ 4.90 „ 57.— — „ 4.55 ,, 6.03 „ 7.20 „ 6.081/2 „ 0.50 „ 6.85 „ 2.40 „ 0.22

.. 4-9° ». 301.61 ,, 82,541/8,, 44.48 ,, 13.621/2,, 73.161/8,, 38.421/a ,, 1.15 ,, 1.10 „ 11.60 ,, 14.06 — ,, 156.29 — ,, 21.42

7.4H/8 „ 53.05 „ 72.86 „ 28.01 — „ 79.50 ______ "s.20 _ () 6 40

„ 2.561/2,, 7 2.021/8,, 11.711/2,, 3-38%,, 1.— „ 28.05 — „ i-35 — 7-25 — — „ 9-70 „ 0.12 „ 0.10

— » 33-59 .. 22.38 — — 25.— „ 4.35 „ 10.05 .. i-4i — — — 1.20 — —

„ 4-42'fe „ 89.461/2,, 8.68 „ 11.28 „ 33.86 „ 35.— — „ 1.50 „ 3,08 — „ 1.— — „ 15.90 „ 0.20 „ 2.291/8

,, 17.30 „ 132.511/8 ,, 55.60 ,, 15.42 — „ 41.50 ,, 3.60 ,, 0.55 ,, 3.61 ,, 0.60 „ 0.15 ,, 1.70 ,, 35.99 — —

.1 75 36 „ 32.64 „ 4.65 — ,, 80.— ,, 2.66 — ,, 14.98 „ 6.72 ,, 1.20 ,, 0.25 ,, 8.60 — —

6.471/2 „ 56.841/2 „ 31.59 „ 48.OI „ 3.80 „ 36.40 „ 1.28 „ 2.35 „ 1.221,2 » 2.4O „ O.24 „ 19.64 „ I.02 „ 4.48

5.90 „ 67.12 „ 31.48 „ 8.351/2 „ 41. „ O.5O „ 5.25 „ 1.22 „ 2.20 ,. O.92 „ 7. „ O.08 ,, I.64

7-221/8 „ 76.52 „ 33.22 „ 17.18 „ 21.50 „ 40.— — „ 10.45 .. i-75 — — — 0.50 — —

„ 6.091/2 „ 101.42 „ 28.121/2 „ 32.461/8 „ 11.88 „ 55.75 — „ 4.94 _ _ _ _ 7-251/2 — „ 7.10

— „ 89.80 „ 42.681/2 „ 11.361/8 „ 2 20 „ 66.61 „ 5.40 „ 7.27 — — 9.43 „ 1.50 „ 1.84 „ 0.30 „ o. 10

Iri de Nos. 19 en 26 bleek de boekhouding zoo gebrekkig, dat zij als onbruikbaar moest worden ter zijde gelegd; met deh besten wil viel daar niets van te maken.

Van de overige 25 gezinnen vermeldt deze tabel de zuivere kosten der huishouding met, waar mogelijk, de specificatie dezer kosten over 26 rubrieken.