is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 6, 1939, no 6, 01-05-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd. Die liedjes werden zoo populair dat zelfs de draaiorgels er geen weerstand aan konden bieden. Ook is het gebeurd, dat « de Reiger» als afgezant naar Zuid-Afrika's VoortrekkerEeuwfeest vertrok en geen Zuidafrikaansch volkslied, maar wel « Sarie » over het vliegveld weerklonk ten afscheid... De F. A. K. Liederbundel en de bundeltjes « Mieliepitte » en « Voortrekkers » zijn dus nog niet ingeburgerd in ons vaderland, waar de padvinders veel te veel Engelsche deuntjes zingen en het studentenlied der « Vlamingen » meestal uit Duitschland afkomstig moet zijn, om van de populaire « Schlagers » uit vreemde operettes en films niet te spreken.

Dat er een Afrikaansche schilderkunst bestaat, is ook nog zoo goed als onbekend hier te lande. Niettemin verscheen van Dr. A. C. Bouman's « Kuns in Suid-Afrika » (2) reeds een tweede druk, waarvan alleen al het platenmateriaal een duidelijke taal spreekt.

En zoo is er meer.

Weet de gemiddelde Nederlander eigenlijk wel hoeveel inwoners van de Unie het Afrikaansch spreken? Nog onlangs (28 Mei j.1.) kwam « de Telegraaf» (Amsterdam) met een artikel van een halve pagina over « Zuid-Afrika's toekomst » en de slotsom : « Onze (Nederlandsche) handel bleef in gebreke ». Maar over de toekomst van Zuid-Afrika wist de ongenoemde scribent het volgende staaltje te geven : « Het Zuidafrikaansche volks is uitsluitend Afrikaansch, een volk met een eigen historie en een eigen taal. Tot voor eenige jaren werd op de scholen (althans in het Afrikaanschsprekende gedeelte van het land) nog Nederlandsch onderwezen ; doch dit behoort tot het verleden en het onderwijs wordt in het Afrikaansch gegeven. Dit levert natuurlijk nog moeilijkheden op, omdat het Afrikaansch eigenlijk geen grammatica kent (curs. van ons), doch deze grammatica begint geleidelijk aan vasteren vorm aan te nemen ». Wat kunnen die Nederlanders toch wereldvreemd vaderen en moederen over dat taaltje, dat nog helaas zoo dikwijls « leuk» en « aardig » «in de ooren klinkt », een « kindertaaltje ». Leerden de Nederlanders die Afrikaansche taal maar meer! Koesterden zij maar meer oprechte belangstelling, dan zouden verouderde (en onjuiste!) uitlatingen als die nog onlangs weer in «de Telegraaf» herdrukt werden, achterwege blijven. Niet alleen onze handel, ook bijv. de schrijver van bovenstaande regelen bleef in gebreke. Hij zou wat ongelukkig kijken, indien hij van een der vele bestaande grammatica s als een ongehoorzaam schoolkind eens een bladzijde of tien voor straf moest overschrijven... Het aantal inwoners van de Unie van Zuid-Afrika, dat Afri-

(2) Zie voor een bespreking « Dietbrand », II, nrs. 7-8.