is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 6, 1939, no 7, 01-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dans les Flandres, en Corse»(7). Dan ontdekt hij soms wel eens dat « un mysticisme religieux, favorisé par Rome, a affaibli surtout en France, et en Belgique, 1'esprit national. Chose étrange : le mysticisme religieux, qui tend a affaiblir 1'esprit national, crée du même coup des nationalismes plus étroits : nationalisme flamand, nationalisme alsacien-lorrain » (7).

Uit dit alles blijkt, dat het probleem : Elzas-Lotharingen niet arte scheiden is van de andere nationaliteiten vraagstukken in Frankrijk.

Het moet eveneens gezien worden in verband met de politieke, geestelijke en sentimenteele situatie van Duitschland.

Dat Duitschland b.v. na 1870 Elzas-Lotharingen niet heeft kunnen integreeren in het Duitsch geheel, hangt samen met de evolutie van den Duitschen geest, die na 1870 beslist méér Westersch, minder typisch-Duitsch was gericht (8), en moet tevens gezien worden in het licht van de meesterlijke studie van Moelier van den Bruck « Jahrhundertwende und scheiternde Gegenwart », in « Das Ewige Reich », waarop verder nog zal gewezen worden.

(Wordt vervolgd). HEKTOR DE BRUYNE.

(1) £Fr- : Geisf der Zeit, jaarg. '38, bijdragen v. Dr. Hermann Gmelin.

(2) Paul Disterbarth : Lebendiges Frankreich ; pro-Fransch.

(3) Fransche vertaling v. e. confer. v. Wihtney-Warren.

(4) Euzko Deya, 28 Mei, 1939.

(5) An Oaled, 2e trim. 1939.

(6) Stur, 10, 1937.

(7) Paul Fervacque: L'Alsace minée, 1929.

(8) Cultuurleven, 1938.