is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 6, 1939, no 7, 01-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te spreken van een reeks novellen, waarbij iedere volgende uit de voorgaande voortkomt. Een reeks novellen : bijzonder vlot en knap geschreven, met een scherpe karakterontleding en een helderen kijk op « het leven », zooals zich dat in de stad afspeelt. Wij weten niet of bij den schrijver de bedoeling heeft voorgezeten, tevens een blik te werpen op het muffe, zelfs stinkende leven der ver-belgischte burgerij ! Hoe het zij : hij laat ons dit milieu van franskiljons en bastaards zien in al zijn miserabele kleinheid en goorheid! Alleen hierom reeds is zijn boek de moeite van het lezen ruimschoots waard.

ERNEST VAN DER HALLEN: «De Aarde roept»; 2e druk, Uitg. « Wiek Op », Brugge.

Het ietwat vreemde, matte verhaal van Van der Hallen verscheen in herdruk bij « Wiek-op » te Brugge. Het is goed verzorgd, maar de inhoud kan ons niet geheel bevredigen. Het is Van der Hallen niet gelukt, ons den werkelijken roep der aarde te laten hooren in de vertelling der stadsjongens die naar de Kempen trekken om er te gaan « boeren ».

G. de V.