is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 21, 1898, no 5, 01-05-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Prof. D r. J. Y e r d a m, De werking der bijgedachte in

de taal ^ ^'

A. M. Molenaar, Bloemlezing uit het Woordenboek der

Nederlandsche taal, Vijfde deel, afl. 9 en 10 . . . 449

* * Oog om oog, en tand om tand 464

N. N., Hubert Gornéliszoon Poot 465

Met een portret naar de schilderij van T. van der Wilt, gegraveerd door Houbr.aken.

P. Visser, Poot als natuurdichter 469

Taco H. de Beer, Naschrift 475

Dr. A. Beets, Eene veer van den mond blazen . . . 478

G. E., Ter onderzoeking ? 480

Mr. C. B., Weerga 480

N.B. Met het oog op de groote re ruimte in No. © noodig voor de uitwerking der Taalopgaven voor de Hoofdacte en voor de behandeling der tijdschriften, is de omvang van No. 5 geringer dan gewoonlijk.

Stoomdrukkerij. — P. BEITSMA. - Deventer.