is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 13, 1914, no 31, 01-08-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 't geheel werden in de 6 afgeloopen maanden verspreid van de verschillende vlugschriften :

BISDOMMEN.

Div. Totaal.

Utrecht Haarl. den B. Breda Roerrn.

Januari . 1825 650 — — —- 10 2485

Februari . 235 1115 175 — 200 7780 9505

Maart. . 1570 32560 800 1800 500 454 37684

April . . 2600 5625 1500 — 1800 114 11639

Mei . . 300 100 — — 5500 241 6141

Juni . . 100 414 1100 — 250 88 1952

6630 40464 3575 1800 8250 8687 69406 Van de Vliegende Blaadje^ werden verspreid :

BISDOMMEN

MAANDEN Div. Totaal

Utrecht Haarl. " Breda er"

Bosch mond

Januari . — — — — — — —

Februari . — — — — 200 13 213

Maart . . — — — — — 6 6

April . . — —• — — 500 35 535

Mei. .. 200 — — — — 129 329

Juni . . 100 — — — — 38 138

Totaal 300 — — — 700 221 1221

CORRESPONDENT 1E. Ontvangen werden 1310 brievenen 421 postwissels (totaal 1731 stuks) en verzonden 122ó brieven en 702 circulaires (totaal 1928 stuks).

AD VIEZEN EN IN LICHTINGEN. In het afgeloopen halfjaar werden verstrekt 428 adviezen en inlichtingen (waaronder 228 bibliografische) over de navolgende onderwerpen : a. gewone adviezen:

Arbeidscontract 24 K. S. A. 4

Armenzorg 2 Socialisme 2

Bevolkingsvraagstuk 1 Sociale Verzekering 13

Coöperatie 7 Sociale Wetgeving 1

Drankbestrijding 2 Sparen 2

Diversen 34 Statuten en Kon. Goedk. 28

Gemeente-politiek 4 Vereenigingsw., Vakorg. 24

Landbouwvraagstuk 3 Vei zekerings wezen 7

Meisjesbescherming 1 Vervroegde Winkelsluiting 1

Middenstandsvraagstuk 2 Wetten 3

Onderwijs 6 Woningvraagstuk 20

Patronaten 3 Zedelijkheid 3

Pers 1 Zondagsrust 2

b. bibliografische Adviezen :

Arbeidscontract 4 Hygiène 2

Armenzorg 3 Katholicisme 5

Arbeidsduur 2 K. S. A. 5

Arbeidersvraagstuk 1 Kiesrecht 2

Arbeidsloon 2 Kunst 1

Arbeidsbeurzen 4 Liberalisme 2

Bevolkingsvraagstuk 4 Landbouwvraagstuk 1

Bibliotheken 4 Middenstandsvraagstuk 4

Crediet 3 Onderwijs 10

Coöperatie 6 Propagandaclubs 6

Diversen 25 Politiek 2

Drankbestrijding 5 Personalia 2

Fondsen 5 Sociale Actie 4

Geschiedenis (Renaissance) 1 Staking en uitsluiting 2

Gemeente-politiek 5 Sterfte 1

Godsdienst 5 Statuten 17

Solidarisme 1 Vakorganisatie 1

Sparen 2 Vrouwenvraagstuk 1

Sociale Quaestie 1 Vrouwen- en Kinderarbeid 3

Socialisme 5 Woningbouw 4

Sociale Wetgeving 3 Woningvraagstuk 5

Staatspensionneering 1 Wetten 2

Verzekeringswezen 8 Zondagsrust 3

Vereenigingswezen 29 Ziekenverpleging 6

Vervroegde Winkelsluiting 6 Zedelijkheid 2

BIBLIOTHEEK EN KNIPCOLLECT1E.

AANWINSTEN. UITLEENINGEN le halfjaar.

MAAND boeken broch. knipsels statuten statist. jaarver, verord. MAAND boeken knjpse]s statuten statist. verorc'-! jaarver aant;?'

nrocn. r enz. jJ ' zend.

Januari 7 60 589 3 5 12 4 Januari 103 378 31 3 5 7 49

Februari 17 80 572 1 2 16 — Februari 82 368 56 — 7 9 46

Maart 43 32 610 3 3 18 3 Maart 70 410 57 1 1 25 56

April 13 14 656 2 4 19 — April 64 215 46 1 — 6 39

Mei 94 103 548 44 11 34 — Mei 88 366 17 2 1 5 32

Juni 33 17 518 — 2 13 — Juni 40 201 25 — 16 5 27

Totaal ... 207 306 3493 53 27 112 7 Totaal ... 447 1938 232 7 30 57 249

Tegen in 1913 . . 287 321 1786 135 . 30 107 3 Tegen in 1913 . . 362 2378 224 12 17 30 209

Tegen in 1912 . . 454 P29 199 40 116 34 Tegen in 1912 . . 363 1171 181 10 41 48 197

Totaal 1914: 4205. Totaal 1914: 2711.

1913: 2669. 1913: 3023.

1912: 2572. 1912: 1814.