is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 22, 1899, no 6, 01-06-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Hoffmann von Fallersleben ...... 452—464

Hooft (Invloed van — op Bredero) .... 473 , 506

Hulsterloo in Reinart de Vos 194

Huwelijcks Fuyck (Cats' —) 25—44

Ibsen (Hendrik —) 537—538

Jaromir (Staring's —) 289—298

Kater Murr (De wijdberoemde —) .... 52

Kloos (Willem —) 207—209

Land van Rembrand . . . . . . 181 Lapidoth—Swarth (H. -) . . . 261, 263, 267

Leyden (Lucas van —) 12

Lidwoord (Het al of niet weglaten van 't — van bepaaldheid) 471

Lucifer (Vondel's —1 . . . . , . 183

Luyken (Jan —) 389 — 400

Maanden (De namen der \ . 321—338

Marnix van St. Aldegonde ...... 505

Mona (Van C. Vosmaer) 202 — 208

Nederlandsch (De studie van het — voor de hocfdacle

en de acte M. O.) 278—283, 409

Nederlandsche Letteren (De geschiedenis der — als

examenvak) ........ 1—n

Nederlandsche Taal- en Letterkunde (Mondelinge examens

in — voor de hoofdacte) ... 45, 46, 531, 532

Nieuwe Tuin (De —, van Albert Verwey, . . . 348

Noodlot, van Couperus ....... 534

Noot (Jan van der - ) 503

Pastorie te Mastland ....... 196

Penning (W. L)....... . 76

Petrarca .......... 482—491

Poëzie (Over de —), door Adam Simons . . . 138 — 157

Potgieter en Huet (Briefwisseling van —) 543