is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1918, 01-01-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Uitgaven van J. B. WOLTERS, Groningen, Den Haag. J. C. WIRTZ C.zn.,

BIJZONDERE METHODIEK.

Leerplan voor de school met den Bijbel. Prijs ing. f 3.50, geb. f 3.90.

J. C. WIRTZ C.zn.,

PAEDAG0G1EK I

voor Christelijke Kweekscholen in Nederland.

Prijs gebonden ... 2e herz. dr. f 2.50.

J. C. WIRTZ C.zn., I

3e Paedagogiek op hei Examen. |

Opgaven en vragen voor de examens voor Onderwijzer, Hoofdonderwijzer en het > na-examen c.

I Prijs f 0.75.

In deze prezen is de crisistoeslag begrepen. I