is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

@êéêéééé**é$*é6éé&6éêé4ê4*é*éêé«éé*6

I ELKE :

I CHRISTELIJKE ONDERWIJZER(ES) f

% moet in het bezit zijn van een £

| ORGEL of PIANO 1

ter verpoozing na inspannende studie. £

ï Een ruime collektie van *

*' , , *

* soliede instrumenten in £

t prachtige afwerking en £

«■ fijne toon, tot ieders

* tevredenheid vindt ge bij £

ÏJOH. DE HEER,|

i UooldkantDor en ipzijnes: Goslzeedijk 324-332. t

■*> Filialen : 't

*

* Amsterdam : Korte Nieuwendijk 8 * < 's-tiravenhage : Paul Krugerlaan 2*8 ;* *■ Rotterdam : Noordmolenstraat 71 *

♦? 9*

* Catalogus op aanvrage gratis en t % franco. Vrije bezichtiging in alle l

magazijnen. ♦

1 ROTTERDAM. I

J; ^

0*f f tv»v *'rvr 9 f » •***"* *q