is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begrooting Inkomsten en Uitgaven

1. Contributie 1760 leden a :' a%

van gemiddeld f 2400 f 25344.—

2. Donaties * 500'—

3. Advertenties * 1250.—

4. Abonnementen = 240.—

5. Rente 2 aand. ad f 1000 = 100.—

6. Heffing in eens 5 1000.—

7. Achterst, contributie * 1800.—

X f 50234.-

1 October '20—30 September '21

1. Propaganda f 200.—

2. Correspondenten s 400.—

3. Algem. en andere Verg. = 650.—

4. Feestvergadering * 1000.—

5. Onkosten Hoofdbestuur « 1500.—

6. Orgaan a De Chr. Ond. » 6754.—

b Verzending * 660.—

c Adresstroken « 350.—

d Extra drukloon = 660.—

7. Drukwerk 5 300.—

8. Chr. Nat. Vakverbond contr.« 2300.—

Extra Contributie « 437.60

9. Storting O.F. * 350,-

10. Jaarboekje 1921 « 750.—

11. Salaris en Pensioenpremie vrijgestelde * 5400.—

12. Compensatie H. B. leden * 1200.—

13. Red. en medew. Orgaan = 500.—

14. Uitk. a. d. afd. a f 1.50 p. lid = 2640.—

34 » » » vorig boekj. = 1150.—

Extra uitkeeringen = 300.—

15. Schrijfmachine * 200.—

16. Rente en afl. aandeelen * 450.—

17. Provisie * 50.—

18. Vord. vorig boekjaar = 1866.—

19. Diversen * 166.40

f 30234.-

De Algemeene Penningmeester

J. M. VAN REPE