is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de heropening om 2 uur 25 deelt de Voorzitter mede, dat om 3 uur punt 9 der agenda, ONZE SALARISAKTIE, aan de orde wordt gesteld. Voorts is er nog 'n spoedvoorste! van de H. B. betreffende aankoop van 'n Uniehuis, dat in behandeling moet komen. Er wordt nu snel gewerkt. A'dam trekt haar amendementen in behalve dat op punt 6 (applaus).

Punt 2 wordt zonder diskussie aangenomen.

Punt 3 wordt aangenomen met het am.—Rotterdam, 't Am.—Hoogeveen wordt verworpen.

Punt 4 wordt zonder diskussie aangenomen.

Punt 5 wordt aangenomen nadat 't am van Hoogeveen ingetrokken en dat van Walcheren verworpen is.

Punt 6 wordt met het amendement Amsterdam aangenomen.

Punt 7 wordt aangenomen nadat Hoogeveen haar amendement heeft ingetrokken.

Punt 8—13 worden aangenomen zonder diskussie. Ti el trok haar amendementen op de punten 9 en 10 in.

Resten twee amendementen van Leiden. Het eerste ^verkorting schooltijd jonge kinderen) wordt aangehouden tot de volgende A. V. daar vele afdelingen dit punt niet voldoende toegelicht achten. Leiden trekt nu ook haar 2de amendement in. Het nieuwe werkprogram wordt nu in z'n geheel aangenomen, waarmede de Voorzitter de vergadering geluk wenst, de hoop uitsprekende dat Qods zegen rusten moge op de arbeid die ons werkprogram van ons vraagt.

Een Uniehuis.

De Voorzitter vraagt en verkrijgt nu intrekking van het voorstel Nijkerk en stelt daarvoor in de plaats het H. B. voorstel.

De Algemene Vergadering machtige het H. B. tot aankoop van 'n U n i e h u i s. Even voor drieën hebben de H. B.-leden DE VRIES en v. D. REPE noch juist gelegenheid de bespreking van dit voorstel in te leiden. Om 3 uur stelt de Voorzitter aan de orde :

Onze Salarisaktie.

De Voorzitter verklaart dat het H. B. er prijs op stelt in deze kwestie de mening der Unie te weten. Hij spreekt z'n waardering uit voor de wijze waarop daags