is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1926, 01-01-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STUDIE-ADRESSEN

SCHRIFTELIJKE LESSEN

in DUITSCH en ENGELSCH;

opl. alle Prakt. ex. L. O. en M. O.

Dr. OTTO KLIPP

Kleverparkweg 142 - Te!. 13269 HAARLEM

Rotterdam - Duitsch

Opl. L.O. en M.O.A. Privaat- en Cursusles

J. CRAMER

LEERAAR M.O.B. a.h. Marnix-Gymn. en Chr. H.B.S.

Straatweg 44c (lijn3,6en 14)

VAN DE

Afd. Mathesis

Wiskunde L.O. en M. O. DE (K 1 en K 5

Afd. Handelswetensch.

Boekhouden L.O. en M.O. DE (K 12)

Afd. Talen

Fransch - Duitsch - Engelsch (L.O. en M.O.A.)

der Vereeniging voor Corr. Ond. (1912)

beginnen weer nieuwe cursussen HONDERDEN GESLAAGDEN Inlichtingen:

Koninginneweg 177 - Amsterdam

ZOO JUIST VERSCHENEN:

KLASSEBOEKJE

ten dienste der Lagere School

samengesteld door

D. J. VAN LENNEP

Directeur van het Gem. Bureau voor

Beroepskeuze te Utrecht - In overleg met

Prof. Dr. F. R O E L S

Hoogleeraar te Utrecht, en

JOH. VAN DER SPEK

Psychiater te Den Dolder

Een practisch zakboekje ingericht voor het noteeren der cijfers en voor het vastleggen van allerlei observaties betreffende de leerlingen tijdens de les, zonder dat het den arbeid van den Onderwijzer verzwaart Uit het voorwoord van Prof. Dr. F. Roels en Joh. van der Spek: „Een eenvoudige oplossing voor een moeilijk probleem! Een hulp in den nood voor den onderwijzer, die zijn leerlingen wel wil observeeren, maar nog altijd niet weet, hoe hij zijn ervaringen met een heele klas, in zooveel vakken en bij zooveel gelegenheden, zoo economisch mogelijk registreert"

PRIJS f 1,50 VERKRIJGBAAR BIJ DRUKKERIJ EN

UITGEVER J. H. DE BUSSY EN BIJ DEN BOEKHANDEL