is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1927, 01-01-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STUDIE-ADRESSEN

OPLEIDING VOOR L.O. FRANSCH

TE AMSTERDAM G. G. BAARDMAN, leeraar aan de Chr. Litt.-Econ. H.B.S. 112 Brederodestraat

M

ATHESIS

ERCURIUS INERVA

Afdn. van de V. v. C. O. (K. B. 25-10-1912)

Meest volledige schriftelijke en mondelinge opleiding Akten L.O. en M.O.

Wiskunde - Boekhouden Talen

Inlichtingen bij

J. VAN RAVENSWAAY

Koninginneweg 241 - Amsterdam

FRANSCH-DUITSCH ENGELSCH

Opleiding voor de akten L.O. en M.O. door Leeraren H. B. S. te Amsterdam

Prospectus of inlichtingen voor

Fransch:

Drs. L. WIJMA Da Costakade 89

Duifsch: J. J. H. LAMBERMON Harmoniehof 13

Engelsch :

Drs. D. M. E. HABBEMA Lomanstraat 78

CURSUS-GEEROS

Schriftelijke opleiding HOOFDAKTE. Algemeen aeroemd om eenvoud, degelijkheid, betrouwbaarheid en prachtige resultaten. Vraagt gratis Oordeel van Geslaagden in 1926. Prospectus enz.

AMSTERDAM - VALERIUSSTRAAT 57

Rotterdam - Engelsch

Op'. ** k te L' 0. Privaat- en Groeplessen

J. A. Wortman, Leeraar Eng. M.O. Beukelsdijk 205

Utrecht Engelsch

C. ONVLEE, Leeraar M.O. VONDELKADE 35 OPLEIDING L.O.